Psychoterapia

Psycholog dziecięcy to specjalista, który wie, jak pomagać najmłodszym borykającym się z wieloma problemami. Zdarza się dość często, że dziecko określane jako “niegrzeczne”, ma kłopoty, z którymi nie potrafi radzić sobie samo. W takiej sytuacji rodzice powinni zaufać specjaliście, który pomoże zrozumieć świat ich dziecka i pomóc mu w budowaniu właściwych relacji oraz kształtowaniu zachowań.

Jak wygląda psychoterapia dzieci i młodzieży?

Terapia dziecięca rozpoczyna się od indywidualnego spotkania z rodzicami, by peychoterapeuta mógł zebrać wywiad i poznać problem. Następne sesje odbywają się już z dzieckiem i mają formę rozmowy. Terapeuta nie naciska na dziecko, szanuje jego prywatność, prowadzi rozmowę tak, by wyciągnąć z niej jak najwięcej informacji. Możliwe jest także prowadzenie części sesji w obecności rodziców, szczególnie w przypadku młodszych dzieci. Podczas tego typu terapii, specjalista zwraca uwagę nie tylko na małego pacjenta, ale także na jego otoczenie. Bywa, że prowadzona jest terapia rodziny, w celu owocnego prowadzenia terapii dziecka. Szczegóły prowadzenia terapii zależne są od pacjenta. Psycholog może prowadzić testy, zbierać informacje od nauczycieli. Terapia ta nie kończy się jednak w gabinecie. Ważną rolę poza sesjami, mają do odegrania rodzice, którym specjalista udziela wskazówek na temat właściwego postępowania.

Psychoterapia Warszawa

Kiedy dziecko potrzebuje psychologa?

Kiedy u dziecka występują zaburzenia rozwojowe, a także w przypadku:

  • trudności w budowaniu relacji z rówieśnikami,
  • agresji, nieradzenia sobie z emocjami,
  • problemów w szkole, fobii szkolnej,
  • trudności adaptacyjnych,
  • rozwodu rodziców.

Psycholog może też pomóc dzieciom szczególnie uzdolnionym, poprzez wspieranie ich rozwoju.

Psycholog dziecięcy pomaga także rodzicom w procesie wychowania, zwłaszcza w przypadku występowania zaburzeń lub kłopotów z relacjami rodzinnymi. Podobnie jak w przypadku terapii dorosłych, podczas psychoterapii dziecięcej obowiązuje tajemnica zawodowa.

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów