Psychoterapia psychologiczna

Przed podjęciem terapii należy wiedzieć, w jakim kierunku powinna ona zmierzać. W tym celu psycholog opisuje specyfikę zachowań pacjenta w codziennym życiu, a także sposób jego odczuwania i postrzegania świata. Dzięki temu możliwe jest ustalenie zakresu pomocy, jakiej wymaga pacjent, a także obszarów jego funkcjonowania, które można polepszyć.

Jak wygląda diagnoza psychologiczna?

Diagnozę psychologiczną wystawia się po zebraniu wnikliwego wywiadu i wszystkich potrzebnych danych. W zależności od pacjenta, zanim zostanie ona postawiona, odbywa się ok. 5 sesji indywidualnych, po których psycholog sporządza analizę profilu jego funkcjonowania.

Dla kogo stawia się diagnozę psychologiczną?

Dla wszystkich osób, które chcą poznać dogłębnie własne funkcjonowanie w zakresie:

● emocjonalnym,
● społecznym,
● intelektualnym,
● poznawczym.

W niektórych przypadkach zalecenie diagnozy psychologicznej pochodzi od lekarza psychiatry i ma na celu zbadanie stanu psychicznego, w jakim znajduje się pacjent.

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów