Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest procesem, podczas którego terapeuta pomaga pacjentowi w uporaniu się z dręczącymi go problemami. Jest to często długa praca, w której psycholog prowadzi pacjenta i pomaga mu w odnalezieniu przyczyn problemów, a także w ich rozwiązaniu. Terapeuta jest wsparciem i wskazuje drogę, ale to pacjent podejmuje największy wysiłek, by uporać się ze swoimi życiowymi przeszkodami i trudnościami, jakie go spotkały. W trakcie psychoterapii otrzymuje on konstruktywne porady i jest prowadzony według kroków podjętych podczas konsultacji.

Dla kogo jest psychoterapia indywidualna?

terapia indywidualna Warszawa

Zakres jest bardzo szeroki. Na psychoterapię indywidualną udają się zarówno osoby, które napotykają na chwilowe życiowe zawirowania, jak i te, które zmęczone są poważnymi problemami, mającymi źródła w przeszłości. Indywidualne sesje terapeutyczne pomagają m.in. osobom które:

  • żyją w stresie i napięciu,
  • doświadczają lęku,
  • są stale przygnębione lub doświadczają wahań nastroju,
  • mają trudności w relacjach,
  • przeżywają żałobę,
  • przechodzą życiowy kryzys,
  • pragną poznać siebie.

O tym, czy spotkana w gabinecie psychologicznym są potrzebne, decyduje wynik pierwszej, lub kolejnej, konsultacji psychologicznej. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrzebujesz terapii, umów się na nią.

Jak wygląda psychoterapia indywidualna?

Spotkania z terapeutą odbywają się w 55-minutowych sesjach, 1-2 razy w tygodniu. Ich liczba zależy od konkretnego pacjenta i jest ustalana na początku terapii. Mają one charakter rozmów, podczas których terapeuta wysłuchuje tego, co chce mu przekazać pacjent, kierując rozmową tak, by przynosiła pozytywne skutki. Upewnia się też, że go rozumie. Atmosfera powinna być swobodna, dobry psychoterapeuta dba o poczucie bezpieczeństwa i zaufania, dlatego tak ważne jest odpowiednie dopasowanie obu stron. Sesje objęte są tajemnicą zawodową, pacjent może więc mówić bez obaw.

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów