Blog

PsycholodzyLwowska.pl / Psychologia dla Ciebie  / Psychoterapia psychodynamiczna – jak to działa?

Psychoterapia psychodynamiczna – jak to działa?

„Myślę więc jestem”

To jak myślę, jak konstruuję rzeczywistość wpływa na to jak się czuję i w jaki sposób się zachowuję. Jednak to jestem, fakt istnienia wyłania się z emocjonalnego doświadczenia relacji, opartej na fizyczno biologicznym kontakcie. Jest to najprymitywniejsza i najwcześniejsza forma aktywności umysłowej, specyficzna dla okresu dzieciństwa, która dąży, do natychmiastowego zaspokojenia różnych pragnień. Założenie, że relacja dziecko – opiekun jest pod wieloma względami wyjątkowa, unikalna, jest podstawą dla zrozumienia znaczenia relacji terapeutycznej.

W psychoterapii psychodynamicznej relacja terapeutyczna skupiona jest na analizie przeniesienia, uświadamianiu nieświadomych myśli i emocji wyniesionych z dzieciństwa, wpływających na to jak się czuję i w jaki sposób się zachowuję w dorosłości. Zakłada przepracowanie starych mechanizmów obronnych poprzez korekcyjne doświadczenia emocjonalne, wspierając rozwoju i dojrzewanie funkcji ego.

Stanisław Oziemski