Maciej Budkowski

Coach / Trener / Psycholog / Psychoterapeuta
Maciej Budkowski

Obszary pracy

Przy Lwowskiej pracuje jako life i biznes coach. Buduje z klientem relację opartą na zaufaniu, akceptacji i otwartości, pomagając mu:
– wzmacniać pewność siebie,
– poprawiać komunikację interpersonalną,
– redukować poziom odczuwanego stresu,
– wyznaczyć ścieżkę kariery.
Podczas treningów skupia się na motywacji, efektywności, wyznaczaniu celów i dążenia do nich. Fundamentem pracy jest dla niego szczerość, a także etyka zawodowa. Prowadzi własną stronę internetową, www.budkowski.com, na której pisze o psychologii i coachingu, współpracuje też z firmą prowadzącą internetowe kampanie marketingowe, gdzie odpowiada za budowanie strategii, dział copywritingu i relacje z klientem.

Wykształcenie

Absolwent studium coachingu MLC (akredytacja Izby Coachingu i ICF). Szkolił się u najlepszych specjalistów w branży, m. in. u: Mirosławy Huflejt-Łukasik, Lidii Czarkowskiej, Mateusza Grzesiaka, Artura Króla, Tomasza Kwiecińskiego, Bożeny Wujec, Anny Werner-Maliszewskiej, Piotra Pawłowskiego, Przemysława Turkowskiego. Na licznych szkoleniach spędził ponad 500 godzin.

Doświadczenie

Pracował przy projektach: SKN Progres, Sięgaj Wyżej, Dyliżans do Przyszłości, pozostając pod stałą superwizją u akredytowanych superwizorów Izby Coachingu. Prowadził zajęcia na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wydział Psychologii UW: “Coaching as a method of self- and organizational development”.