Katarzyna Szaulińska

Psychiatra
katarzyna-szaulinska

Obszary pracy

w Gabinetach „Lwowska” pomaga  pacjentom z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, chorobą afektywną dwubiegunową i schizofrenią.

Wykształcenie

Jest lekarzem psychiatrą, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktu-alnie jest na III roku kursu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, jednocześnie pisze prace doktorską na temat „Obturacyjny bezruch senny w ciężkich chorobach psy-chicznych”.

Doświadczenie

Jest autorką prac naukowych i popularnonaukowych publikowanych w takich czasopi-smach jak „Psychiatria Polska”, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” i „Charaktery”. Jest też autorką scenariusza komiksu „Czarne Fale” i koordynatorka projektu „Czarne Fale – lekcje o depresji”.