Dorota Minta

Psycholog Dzieci i Młodzieży / Psycholog / Psychoterapeuta
dorota minta

Obszary pracy

W Gabinetach Lwowska pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania (anoreksją i bulimią), doświadczającym obniżonego nastroju, niezadowolenia z jakości własnego życia, odczuwającymi brak satysfakcji z własnego życia i niską samoocenę. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w życiu w obliczu kryzysu związanego np. z przewlekłą chorobą, utratą pracy, rozpadem związku, żałobą. Zajmuje się również psychologicznymi aspektami odżywiania chorych między innymi w chorobach nowotworowych. Prowadzi terapią dzieci, młodzieży, dorosłych. Prowadzi terapię w w nurcie poznawczo-behawioralnym, czerpiąc również z nurtu humanistycznego, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby.

Wykształcenie

Ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Wrocławski, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Swoje wykształcenie stale uzupełnia poprzez kursy, szkolenia i udział w konferencjach nauko-wych.

Po godzinach

Pasjonuje się psychologicznymi uwarunkowaniami kultury kulinarnej Polski i Europy. Współzałożycielka polskiego Slow Food. Słucha jazzu i uwielbia sztukę, szczególnie polskie malarstwo XX w.

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, szkoleniowej. Wykładowca akademicki, autorka programów nauczania, publikacji naukowych i popularnonaukowych i ekspert. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w z fundacją STOMAlife. Prowa-dzi szkolenia i warsztaty poruszające między innymi problematykę asertywności, komuni-kacji interpersonalnej, kreatywności i rozwoju osobistego.