Dagmara Boruc

Psycholog / Psychoterapeuta
Dagmara M. Boruc

Obszary pracy

W Gabinetach „Lwowska” udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, terapię par i małżeństw. Przyjmuje pacjentów  z zaburzeniami osobowości, nerwicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi, z problemami  uzależnienia w relacjach  oraz w sytuacji kryzysu. 

Pracuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach TSR (ang. solution focused brief therapy – SFBT), którego celem jest towarzyszenie klientom w budowaniu rozwiązań, a także wydobywanie i wzmacnianie zasobów klienta – jego mocnych stron. Prowadzi konsultacje, wsparcie psychologiczne, terapię w nurcie TSR oraz z wykorzystaniem metod CBT (poznawczo-behawioralnym) oraz przeprowadza proces diagnostyczny z wykorzystaniem testów psychologicznych oraz wywiadu strukturalnego.

Wykształcenie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor Nauk Społecznych. Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapeuta-Cień. Od 2017 roku Członek PTP-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie oraz członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Członek Polskiego Towarzystwa Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego- PTP w Warszawie.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych, m.in.: w zakładach karnych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i schroniskach dla nieletnich. Poznała również specyfikę funkcjonowania i pracy w ośrodkach zdrowia psychicznego, między innymi: w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dziennych, fundacjach pomagających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, Dziennym Ośrodku Readaptacyjno- Rehabilitacyjny dla Młodzieży Uzależnionej, Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej.