Agnieszka Bochenek- Żelazny

Psycholog / Psychoterapeuta
agnieszka bochenek–zelazny

Obszary pracy

W Gabinetach „Lwowska” udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, terapię par i małżeństw. Przyjmuje pacjentów  z zaburzeniami osobowości, nerwicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi,  syndromem DDA i DDD, z problemami  uzależnienia w relacjach  oraz w sytuacji kryzysu. Prowadzi  terapię   korzystając z dorobku  nurtów: Gestalt, humanistycznego,  poznawczo-behawioralnego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR oraz Terapii Schematu. W sposób nie przypadkowy sięga do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.

Możliwość terapii  on –line.

Terapię prowadzi w Warszawie i Radomiu.

www.psychologbochenek.pl

Wykształcenie

Doświadczenie kliniczne zdobyła m.in. w IV Klinice Psychiatrycznej w Szpitalu Bródnowskim, Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ”Pomost”, Ośrodku Integracji Społecznej dla osób wykluczonych społecznie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” – dziennym ośrodku wsparcia dla osób chorujących psychicznie oraz Gimnazjum  z oddziałami integracyjnymi. Współpracuje z fundacją zajmującą się pomocą osobom wykluczonym społecznie. Od  sześciu lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutryczną. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie

Jest absolwentką  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku społeczna psychologia kliniczna, Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Podyplomowych Studiów  na kierunku: Coaching. Ukończyła 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w  Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Program szkolenia jest akredytowany przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Obecnie przygotowuje się do certyfikatu terapeuty Schematu w Intermational Society of Schema Therapy. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego oraz asystenta osoby autystycznej. Odbyła szereg szkoleń specjalizacyjnych, m.in. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I i II stopień), mediacje rodzinne, interwencja kryzysowa, porozumienie bez przemocy, uzależnienia behawioralne, techniki wyobrażeniowe w w Terapii Schematu.