Agnieszka Bochenek- Żelazny

Psycholog / Psychoterapeuta
agnieszka bochenek–zelazny

Obszary pracy

W Gabinetach „Lwowska” udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, terapię par i małżeństw. Przyjmuje pacjentów  z zaburzeniami osobowości, nerwicami, zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi,  syndromem DDA i DDD, z problemami  uzależnienia w relacjach  oraz w sytuacji kryzysu. Prowadzi  psychoterapię   korzystając z dorobku różnych  nurtów: Gestalt, humanistycznego,  poznawczo-behawioralnego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR, ACT oraz Terapii Schematów. W sposób nie przypadkowy sięga do różnych źródeł, w celu doboru takich form pomocy, które będą dostosowane do indywidualności pacjenta i specyfiki jego problemów.

Możliwość terapii  on –line.

Terapię prowadzi w Warszawie i Radomiu.

www.psychologbochenek.pl

Wykształcenie

Jest absolwentką  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku społeczna psychologia kliniczna, Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w  Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Program szkolenia jest akredytowany przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Posiada certyfikat psychoterapeuty Terapii Schematów nadany przez The Intermational Society of Schema Therapy. Posiada  rożnież certyfikat terapeuty środowiskowego oraz asystenta osoby autystycznej.

Odbyła szereg szkoleń specjalizacyjnych: m.in. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I i II stopień), szkolenie  NVC- „Porozumienie bez przemocy”,  całościowe szkolenia w nurcie Terapii Schematów dla klinetów indywidualnych oraz Terapii Schematów Par.

Doświadczenie

Doświadczenie kliniczne zdobyła m.in. w IV Klinice Psychiatrycznej w Szpitalu Bródnowskim, Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ”Pomost”, Ośrodku Integracji Społecznej dla osób wykluczonych społecznie, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” – dziennym ośrodku wsparcia dla osób chorujących psychicznie, gdzie oprócz pracy współprowadziła zajęcia  stażowe dla studentów psychologii dot rewitalizacji  osób doświadczających choroby psychicznej i zaburzeń osobowości.Współpracowała z fundacją zajmującą się kompleksową pomocą dla osób wykluczonych społecznie. Od 10 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutryczną. Inicjatorka  i założycielka centrum pomocy psychologicznej Akademia Zmiany. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.